Brendovi

[SEE MARKETING 2022/23] IVANA BOJBAŠA, Hemofarm: „Hemofarm je ostao domaći i regionalni tržišni lider“

Koliko je marketing odeljenje bitno za svaku uspešnu kompaniju – ne moramo uopšte da napominjemo…Upravo zbog toga, reč smo dali rukovodiocima marketing sektora/odeljenja značajnih kompanija u regionu Jugoistočne Evrope. Ovom prilikom, čast je pripala Ivani Bojbaši, direktorki marketinga za OTC/CHC portfolio, Hemofarm Group…Razgovor vodio Nenad Danilović, glavni i odgovorni urednik izdanja Advertiser Serbia

 

Kako ocenjujete poslovni uspeh vaše kompanije tokom poslednjih godinu dana?

Hemofarm je i tokom 2022. nastavio sa rastom, a ovu godinu završavamo sa izuzetnim poslovnim rezultatima. Za nas, najveći uspeh u 2022. godini je bilo poslovanje u izuzetno zahtevnom ambijentu, u kojem smo isporučili svoje proizvode na sva tržišta na kojima STADA Grupa posluje, u količini koja je zahtevana i u kvalitetu koji se podrazumeva. Ovu godinu završavamo sa 306 miliona proizvedenih proizvoda, što predstavlja porast od 6.8% u odnosu na prošlu godinu.

Naš portfolio je nastavio da raste, a najvažnije od svega je da smo ostali domaći i regionalni tržišni lider i najodlučniji borac za zdravlje ljudi.

Na koju vrstu marketinških aktivnosti ćete staviti akcenat u 2023. godini: novi proizvodi, cenovna politika, distribucija ili promotivne aktivnosti?

– S obzirom na dinamične tržišne prilike u kojima poslujemo i u sledećoj godini bićemo aktivni na svim poljima.
Za to je, pre svega potrebna agilnost timova, naročito kada su u pitanju lansiranja novih proizvoda, ali i postojani monitoring samog tržišta i inovativnost u promotivnim aktivnostima.

Ako bih morala da izdvojim jedan segment, dodatni fokus u 2023 biće na aktivnijoj komunikaciji i interakciji sa našim potrošačima.

Koje je sve bitne promotivne aktivnosti vaša kompanija sprovela tokom 2022. godine?

– U našim marketinškim aktivnostima se uvek trudimo da primenjujemo 360⁰ integrisanu podršku. To smo radili i tokom 2022. Donekle smo redefinisali pristup našim BTL promocijama na šta je uticala situacija sa pandemijom, ali sigurna sam da će nam fokus na njima u sledećoj godini biti veći.

Korišćenjem svih kanala komunikacije u toku ove godine uspeli smo da napravimo jedan dobar mix i da dopremo do različitih ciljnih grupa kojima smo se obraćali.

Posmatrajući u odnosu na 2021, kojoj vrsti promotivnih aktivnosti je vaša kompanija dala prednost u 2022, u smislu povećanja ulaganja u njih?

– Dosta smo se fokusirali na promotivne aktivnosti na digitalu i konkretno, na aktivnosti koje su se odnosile na edukaciju i podizanje svesti o određenim zdravstvenim pitanjima. Jedna od zanimljivijih tema koju smo ove godine pokrenuli je i IBS (irritable bowel syndrome), odnosno sindrom nervoznih creva. U pitanju je sindrom koji je prilično zastupljen zbog modernog načina života. Prema nekim istraživanjima, čak 80% ljudi koji od njega pate uopšte ne odu kod lekara. Zanimljivo je i da je uglavnom mlađa kategorija stanovništva od 20 do 40 godine suočena sa ovim problemom. Mnogi žive sa tim simptomima, koji negativno utiču na njihov kvalitet života, a da ne znaju da imaju taj sindrom koji vrlo uspešno može da se leči. Tako smo, i kao društveno odgovorna kompanija, pokrenuli jednu edukativnu kampanju sa ciljem da što bolje upoznamo javnost sa tom temom, kako da prepoznaju simptome, kako da ih tretiraju, kako da ih preduprede.

Rezultati nakon promotivnih aktivnosti na digitalu su odlični, što su između ostalog potvrdile i veoma pozitivne reakcije javnosti na kampanju.

Koliki značaj je vaša kompanija pridala upotrebi istraživačkih podataka kao osnove za donošenje marketinških odluka u 2022. godini? Na koji način u najvećoj meri vaša kompanija dolazi do podataka koji su bitni za donošenje odluka, putem angažovanja eksterne istraživačke agencije i formiranih baza podataka ili pretežnom upotrebom internih baza podataka do kojih je vaša kompanija došla samostalno tokom svog rada?

– U Hemofarmu dosta kombinujemo upotrebu internih i eksternih podataka. Interno, imamo razvijen BI sistem izveštavanja, pomoću kojeg pratimo podatke prodaje i kretanje tržišta. Takođe, radimo i istraživanja stavova potrošača u zavisnosti od toga šta nam je u tom trenutku u fokusu. Na taj način dobijamo vrlo dobar insight sa tržišta o navikama i potrebama građana, kada su određene situacije ili grupe proizvoda u pitanju. Na osnovu praćenja prodaje, ponašanja potrošača, ali i razgovora sa stakeholder-ima – doktorima i farmaceutima, trudimo se da identifikujemo buduće trendove u medicini i farmaciji, kako bismo donosili što bolje poslovne odluke. Takođe, posećujemo i različite međunarodne kongrese koji su nam često inspiracija za nove projekte. Dosta široko osluškujemo, i lokalno i strana tržišta. Želimo da budemo na izvoru informacija, koje nas mogu usmeriti ka što uspešnijim budućim poslovnim potezima. Uz to, kao deo STADA Grupe, na raspolaganju nam je i STADA Zdravstveni izveštaj, koji je za 2022. urađen u 15 zemalja. Konkretno, tržište Srbije je uključeno u ovogodišnji Izveštaj koji se bavi stavovima i navikama građana kada su u pitanju zdravstvene teme, i pružaju veoma dobar uvid kakvi su stavovi građana po određenim zdravstvenim pitanjima u različitim zemljama.

Koja su vaša predviđanja kada je reč o budućim trendovima u marketingu, advertajzingu i medijima u narednih nekoliko godina?

– Kada govorimo o trendovima koji nas očekuju, pre svega je tu nastavak digitalizacije medijskog prostora, što će neminovno uticati na prilagođavanje marketing strategija i planova tim trendovima i generalno „digital native“ generacijama. Sve više vidimo da se radi na polju VR-a i AR-a, i tek ćemo videti kakav će biti njihov uticaj na percepciju brendova, komunikaciju, iskustva potrošača…

Ono što vidimo u Srbiji je i dalje dosta jaka pozicija tradicionalnih kanala komunikacije, ali sa druge strane, brendovi sve više ostvaruju komunikaciju sa potrošačima putem različitih digital kanala. I što se naših ulaganja tiče, investiranja u digitalne kanale su u porastu iz godine u godinu.

Digital kanali nam omogućavaju fleksibilnost, veći stepen kreativnosti i personalizovaniji pristup, što je u skladu sa ciljem da naša komunikacija bude što relevantnija i fokusirana na potrebe potrošača. Za Hemofarm će i dalje biti veoma važan prilagođen pristup ciljnoj grupi kojoj se obraćamo u skladu sa njihovim navikama konzumiranja medija, tako da budno pratimo sva nova dešavanja i delujemo u skladu sa njima.
Takođe, jedan od najznačajnijih trendova globalno je i održivi razvoj. Sve više i više ljudi donose odluke o kupovini na bazi toga koliko je neki brend održiv. Mislim da je ovo trend koji će s vremenom sve više rasti, pogotovo kada su mlađe generacije u pitanju. Hemofarm je ove godine objavio 10. Izveštaj o održivom razvoju za 2021. pod nazivom „Čuvar održive sadašnjosti i izvesnije budućnosti”.

Hemofarm je danas prepoznat kao jedan od lidera održivog razvoja u Srbiji i regionu. Za nas je ovo važan segment poslovanja i nastavićemo da ga negujemo i razvijamo u godinama pred nama.

Navedite najznačajnije probleme koji otežavaju rad kompanijskih marketing odeljenja, pre svega na nacionalnom a takođe i na regionalnom tržištu. Šta vama konkretno najviše pravi probleme u sprovođenju svih vaših aktivnosti, za koje znamo da su od suštinskog značaja za uspeh na tržištu?

– U srži marketinga je da stalno donosi inovacije težeći da na što bolji način odgovori na dinamično okruženje i stvori što jaču vezu brenda sa potrošačima. Tu kao prepreka može da se pojavi sam biznis, ako se opravdanost ili neopravdanost ulaganja procenjuje isključivo kroz kratkoročne parametre prodaje, zanemarujući dugoročne pozitivne efekte na brend. Takođe, što je sistem veći, veći je i izazov biti agilan i reagovati brzo, što može ponekad da deluje demotivišuće. Marketing, kao odeljenje, je u velikoj meri i zadužen za napredak jedne kompanije. Brendovi, tj. kompanije koje svojim marketing timovima daju slobodu da testiraju nove stvari i spremni su za kontrolisane rizike, po mom mišljenu postižu bolji uspeh. Meni je drago što radim u jednom takvom okruženju, jer se u Hemofarmu i te kako podstiče kreativan način razmišlja i spremni smo da učimo i razvijamo se kroz nova iskustva.

Predložite poboljšanja čija bi primena mogla dovesti do napretka rada marketinške struke, svih kompanijskih menadžera koji rade u okviru marketing odeljenja/sektora

– Da se nadovežem na prethodni odgovor, moja poruka kolegama u struci bi bila da slobodno budu smeliji, otvoreni za nove ideje. Svakako, svi naši planovi ili ideje uvek moraju biti biznis opravdani, da imaju konkretan cilj i merljivi rezultat koji će se iz te ideje proizaći.

Radite na vašim idejama, ne posustajte pod pritiskom, jer uloga marketinga i jeste da stalno pokreće stvari unapred i da razmišlja o budućnosti.

Čak i ako ne možete da pokrenete neke inicijative jer u tom trenutku nemate na raspolaganju željeni budžet, podršku svih stakeholder-a i sl, za početak je često dovoljno da krenete i u užim okvirima, pa da upravo kroz te primere pokažete i odbranite svoju ideju. Ako zaista verujete, ne odustajte i argumentovano branite svoje stavove. Probajte, testirajte, radite – ključna stvar u našoj profesiji je da umete da „prodate“ svoju ideju.

Kako ocenjujete rad komunikacijskih agencija na nacionalnom tržištu, ovde pre svega mislimo na advertajzing, PR, BTL agencije ali i sve druge tipove agencija?

– Na našem tržištu postoje veoma kvalitetne agencije, koje su se pokazale i lokalno i globalno. Ono što uvek ističem, a kada je rad sa agencijama u pitanju je da treba naći dobar fit između potreba brenda i agencije zato što se u praksi dešava da su određene agencije tokom vremena razvile afinitete prema određenim industrijama.

Farmacija je veoma regulisana industrija pa je samim tim rad sa agencijama koje imaju iskustva u tom segmentu lakši, ali to nas ne ograničava da stalno dopunjavamo bazu agencija sa kojima sarađujemo u potrazi za svežim idejama.

Po mom mišljenju, ključno je da se razvije odnos poverenja – i agencije prema klijentu, i klijenta prema agenciji. Na taj način dobijamo najbolje sa obe strane i na kraju dana, proizvod na koji smo svi ponosni. Taj odnos je izuzetno važan da bi saradnja dugoročno funkcionisala.

U kojoj meri ste zadovoljni radom medija, kada je reč o realizaciji marketinških aktivnosti vaše kompanije?

– Saradnja sa medijima nam je vrlo važna, i kao što se vidi kroz naše kampanje, trudimo se da za svaki brend napravimo najoptimalniji medija mix. U proteklih nekoliko godina, naročito od 2020. godine, primetna je značajna promena u korist digitalnih medija kada je u pitanju oglašavanje.

U Hemofarmu, zbog široke palete proizvoda, pa samim tim i različitih ciljnih grupa potrošača kojima se obraćamo, koristimo sve kanale komunikacije uz najdinamičniji rast udela digitalnih kanala.

Posećujete li vi lično ali i kolege iz vašeg marketing odeljenja/sektora edukativne kongrese, konferencije, seminare i druge vidove spoljne edukacije u marketinškoj oblasti? Da li vaše odeljenje/sektor u bilo kojoj meri organizuje tim bilding aktivnosti? Koje vrste edukacija vaša kompanija najviše praktikuje u cilju poboljšanja rada marketinškog odeljenja/sektora?

– To je danas obaveza u našoj profesiji. Posećujemo, pratimo, jer je ovo vrlo dinamična oblast. Ako se ne usavršavamo i ne idemo u korak sa dešavanjima, nećemo biti dobri u onome što radimo. Hemofarm, kao kompanija, dosta ulaže u edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenih u svim oblastima, pa tako i u oblasti marketinga. Interno, praksa je da organizujemo radionice ali i timska druženja, na teme koje su nam u tom trenutku atraktivne jer volimo da delimo stečena znanja u okviru tima.

Šta za sebe lično želite u 2023. godini?

– Sebi, Vama i svim vašim čitaocima, želim dobro zdravlje i što više lepih trenutaka u 2023. godini. Mislim da nam je prethodnih nekoliko godina svima donelo dosta izazova, tako da želim da nam naredna godina u tom smislu, donese mnogo, mnogo više razloga za osmehe, puno pozitivne energije i kvalitetnog vremena sa svojim najmilijima.

Poželite nešto svojim kolegama iz marketinške branše i ljudima sa kojima sarađujete u agencijama i medijima

– Želim svim kolegama puno entuzijazma, motivacije i odvažnosti da i u 2023. nastavimo da pomeramo granice. Da nastavimo da učimo jedni od drugih i da budemo jedno veliko ohrabrenje za sve naše potrošače.

 
Autor: Nenad Danilović
Izvor: Advertiser Serbia

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Više u Brendovi

Ovation ft. Lovers, nova Anno Domini kolaboracija

Advertiser Serbia22. марта 2023.

IoT tehnologija: Digitalizovana poljoprivreda jedan od stubova digitalizacije Srbije

Advertiser Serbia20. марта 2023.

Nove linije Samsung Neo QLED i OLED televizora od sada su dostupne za prednarudžbinu uz fantastične poklone

Advertiser Serbia20. марта 2023.

Završen 7. „BizKod“, najuspešnije ekipe „Hakatonci Trče Počasni Krug“ i „GSM“

Advertiser Serbia20. марта 2023.

[SEE MARKETING 2022/23] JOVANA NESTOROVIĆ, Simpo: „60 godina postojanja Simpo posvećuje svim generacijama koje su svoje snove ostvarivale sa nama“

Advertiser Serbia20. марта 2023.

Izabrane pobedničke aplikacije na šestom Regionalnom app izazovu

Advertiser Serbia17. марта 2023.

Prestižna nagrada za kompaniju Telekom Srbija

Advertiser Serbia16. марта 2023.

Kineska automobilska industrija sve konkurentnija evropskim brendovima

Advertiser Serbia16. марта 2023.

Ivana Barišić postala ambasadorka brenda Planet of Plants

Advertiser Serbia16. марта 2023.

Uticaj snage procesora na kvalitet fotografije

Advertiser Serbia16. марта 2023.

Telekom Srbija grupa nastavlja da razvija poslovanje u regionu

Advertiser Serbia15. марта 2023.

Samsung Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G: Fantastično iskustvo za sve!

Advertiser Serbia15. марта 2023.

„Dobar Start” – Krovni stipendijski program kompanije Nelt

Advertiser Serbia14. марта 2023.

Labena Ventures – Novi partner za uspeh srpskih inovativnih rešenja pruža pristup investicijama od 100 miliona evra

Advertiser Serbia14. марта 2023.

Samsung stručnjaci za TV uređaje otkrili su važna dostignuća, ali i šta nas očekuje u budućnosti tehnologije ekrana

Advertiser Serbia13. марта 2023.