Brendovi

ANDREJ KRAJNER, NLB Grupa: „Sigurno ste već primetili prve promene, pa samo zamislite šta će još da usledi“

Razgovarali smo sa Andrejem Krajnerom, direktorom Komunikacija NLB Grupe, o bitnim pitanjima njenog poslovanja i komuniciranja sa javnostima…Razgovor vodio Nenad Danilović

 

Andrej, zadovoljstvo nam je da uradimo intervju sa vama i postavimo vam neka pitanja za koja smatramo da su interesantna za naše čitaoce i javnost. Pre svih ostalih, postavio bih vam pitanje: Kako ste sa zdravljem, kako se lično i porodično snalazite u uslovima pandemije Covid-a?

– Dobro se držim, odnosno držimo. Godina koja je prošla, zaista je bila neobična, izuzetno zahtevna, puna prilagođavanja i neočekivanih izazova kako kod kuće tako i na poslu, ali kada povučem crtu, mogu da kažem da je u toj godini u mnogim oblastima postignut napredak koji bez pandemije sigurno ne bi bio moguć još neko vreme.

Ako na primer pogledamo samo marketing, korona kriza se u stvari pokazala kao odlična prilika u kojoj su do izražaja došle reakcije, inovativnost, stručnost, kreativnost i efikasnost komunikacijskih i marketinških ekipa. Mnogima od njih je dala upravo onaj zalet i motivaciju koje su im bile potrebne da urade nešto više, sprovedu dugo planirane izmene, pripreme vrhunske projekte… Kada sam u tom periodu pratio kako su na situaciju reagovali brendovi, neke stvari su me jednostavno oduševile.

Naravno, uprkos tome svi već jedva čekamo dovoljan broj vakcinisanih i time privredni oporavak. Ali verujem da se uprkos tome u „normalnost“ kakvu smo imali pre Covida, više nećemo vratiti. I smatram da to uopšte ne mora da znači ništa loše.

Kako ocenjujete poslovni uspeh NLB Grupe u 2020. godini? U kojoj meri i na koje načine je “Covid okruženje” uticalo generalno na poslovanje NLB Grupe?

– Pandemija je ostavila posledice, ali rezultat NLB Grupe je u protekloj godini zapravo bio iznad očekivanja. U prolećnim mesecima smo zbog pandemije bili svedoci hibernacije privrede, ali već tokom leta je popuštanje mera podstaklo privrednu aktivnost što se naravno osetilo i na rezultatu Grupe. U budućnost gledamo vrlo optimistički.

Inače je „Covid godina“ na još jedan način uticala na naše poslovanje. Isto kao i u bilo kom drugom preduzeću i branši, dodatno je podstakla digitalizaciju. I u NLB smo u tom periodu uveli nove usluge: naši klijenti u Sloveniji mogu da uzmu gotovinski kredit, da zatraže prekoračenje po računu ili da zatraže izdavanje kreditne kartice i da naruče bilo koje druge usluge 24/7 u našoj mobilnoj banci Klikin bez neposrednog ličnog kontakta. Tu mogu i digitalno da potpišu bilo koji ugovor sa bankom, što je jedinstveno iskustvo. Svojim uticajem na privredu, pandemija nas je podstakla na razmišljanje kako možemo da pomognemo svojim klijentima i da im izađemo u susret. Posledica takvog razmišljanja bio je poslovno i komunikacijski vrlo uspešan projekat Okvir pomoći, prvi društveno-odgovorni projekat NLB Grupe sa jasno definisanom održivom komponentom. Pre svega treba naglasiti da smo prošle, već i onako izuzetno zahtevne godine, realizovali i proces akvizicije Komercijalne banke Beograd.

Dakle, dokazali smo da razumemo sredinu, poznajemo svoje klijente, umemo da predvidimo njihove potrebe, a pre svega da smo sposobni jako brzo da se prilagodimo. To naročito važi za moju ekipu marketinga i komunikacije, koja se u onim prošlogodišnjim neizvesnim prolećnim danima i nedeljama baš na svim tržištima među prvima pokazala prvo vrlo jakim komunikacionim aktivnostima, kako se ponašati u vreme epidemije, a onda je naravno efikasno podržala i sve pre nabrojane projekte.

Komuniciranje u doba korone je svakako posebna i neočekivana situacija za sve kompanije i organizacije, pa tako i za vašu. Na koji način ste komuniciranje NLB Grupe prilagodili novim uslovima?

– Radnim kolegama sam često govorio da pandemija, iako, tragična i koja će imati zahtevne posledice za privredu i društvo, ali nama u marketingu i komunikaciji nudi izuzetnu priliku da budemo drugačiji, da uradimo nešto što još nije viđeno, da ostavimo trag. Kao što je rečeno, mi smo u ekipi na svim tržištima reagovali vrlo brzo i odmah na početku zaoštravanja zdravstvene situacije i proglašenja epidemije, klijente odmah počeli da upozoravamo na sigurnost, brigu i odgovorno ponašanje; zatim smo prešli na podsticanje i učenje upotrebe digitalnih usluga. U sledećoj fazi koja se pojavila odmah zatim, usredsredili smo se na dugoročne posledice pandemije. Banka već zbog svoje misije mora jako dobro da razume makroekonomska kretanja i trendove, zbog čega smo mogli verovatno breže i lakše od drugih grana industrije da razumemo posledice korone za društvo i privredu. Razumevanje makroekonomskih okolnosti spojili smo sa marketinškim uvidom Valicona o tzv. talasanju zabrinutosti i fokusa na zdravlje s jedne i ekonomije s druge strane te o sasvim različitom odnosu prema epidemiji tri različita segmenta društva. Dovoljno brzo smo shvatili da je korona kriza ciklična kada je reč o ponašanju potrošača, zato smo se brzo ponovo usredsredili na komunikaciju proizvoda, koju smo po potrebi mogli u trenutku da zamenimo komunikacijom u vezi zdravstvene sigurnosti i upotrebe digitalnih kanala kad god je to bilo potrebno.

Međutim, u svetlu korona krize jako je zanimljivo pratiti još jedan trend. Izgleda da je pandemija dala zamah pre svega većim kompanijama, starijim brendovima sa tradicijom. Naime, pokazalo se da veće kompanije imaju više kadrovske i finansijske pozadine, zbog čega je većina njih mogla brže i primerenije da reaguje. Sa druge strane, vodu na njihov mlin navela je činjenica da potrošači u kriznim vremenima očigledno nisu toliko skloni eksperimentisanju i menjanju brendova, već ostaju verni tradicionalnim, poznatijim brendovima.

Početkom godine ste napravili značajan korak u funkcionisanju vašeg sistema komuniciranja sa javnostima. Naime, tada ste doneli odluku o centralizovanom komuniciranju vašeg brenda u regionu Jugoistočne Evrope, a takođe odabrali ste agencije koje treba da iznesu čitav novi pristup komunikacijama a to su Saatchi & Saatchi Adriatic (Publicis Adriatic Groupe) i medijska agencija Media Publikum. Zašto ste se opredelili upravo za ove dve agencije? Koje su značajne prednosti ove dve agencije imale u odnosu na neke druge, a koje su uticale na vaš izbor?

– Kompleksnost naših komunikacionih zadataka raste poslednjih godina na svim tržištima gde smo prisutni i gde smo već sada najjači ili želimo to da postanemo, što naročito važi za Srbiju. Zato smo hteli da pronađemo strateške partnere koji mogu da nas podrže u pogledu medijskog zakupa i upravljanja tržišnom komunikacijom i brendovima. Tender je nesumnjivo bio jedan od najvećih i najsloženijih u poslednjim godinama u ovom regionu, ali njime je NLB na neki način postavila model centralizacije regionalnog upravljanja brendom i komunikacijama. Proces je bio vrlo složen, jer su sva tržišta morala biti postavljena pod zajednički nazivnik, trebalo je definisati i koordinisati jedinstveni model saradnje, uzimajući u obzir razvoj pojedinačnih tržišta i raznolikost lokalnih strateško-marketinških izazova.

Otkrili smo da u regionu u kome poslujemo nema mnogo vertikala oglašavanja, koje bi bile dovoljno snažno zastupljene na svim tržištima na kojima smo prisutni i mi, i koje bi imale poseban način centralne koordinacije kao što ga ima naša Grupa. Zato su postojeći partner Media Publikum, sa kojim smo proširili saradnju na svim tržištima, i Publicis Groupe, odnosno kreativna agencija Saatchi & Saatchi bili logičan izbor.

Zašto ste se opredelili za centralizovano upravljanje brendom? To je značajna strateška odluka i svakako ima svoje prednosti ali i izazove. Gde vidite prednosti takvog sistema komuniciranja a gde ograničenja?

– Mnoge velike i uspešne multinacionalne kompanije koje posluju sa jednim brendom, odlučuju se za centralizovano upravljanje brendom i komunikacijama, jer su prednosti toga mnogobrojne – mogu da spomenem već samo finansijske i kadrovske sinergije. Tim je zajedno sa menadžmentom već pre nekog vremena procenio da to postoji i u našoj Grupi ako se odlučimo da centralizujemo većinu većih marketinških akcija i medijskih zakupa, što je bio prvi od dva bitna faktora koji su doveli do naše odluke. Drugi je bio da NLB Grupa posluje pod jedinstvenim brendom na svim tržištima. Ona su međusobno prilični slična te kulturno, medijski kao i istorijski snažno isprepletena. Naravno, između njih postoje male, ali izuzetno važne razlike u jeziku, kulturi, razvoju i ostalim specifičnostima. Zbog toga je izuzetno važno da imamo podršku lokalnih timova, kako „domaćih“, dakle iz redova banaka, tako i agencijskih, koji su svega toga svesni, razumeju okolnosti i deluju nezavisno, ali u istom pravcu.

Ne smemo da zaboravimo da je izbor regionalnih agencija bio i deo šire konsolidacije NLB Grupe i njenog odlučnijeg nastupa na tržištu. Jedan od poslednjih, ključnih koraka ovoga bio je prethodno pomenuta kupovina Komercijalne banke, čime se „naš bazen“ kupaca i aktera s kojima komuniciramo odjednom naglo povećao, a sa time i izazovi sa kojima moramo da se suočimo. I na kraju, ali ne i najmanje važno, izbor regionalnih partnera koji će nam pomoći da se brinemo o strateškom i centralizovanom upravljanju brendom važan je korak u svetlu činjenice da se bankarstvo u Sloveniji, regionu i svetu danas brzo menja. Izazova nam definitivno neće ponestati, ali verujem da smo izabrali prave timove, zato se radujemo saradnji i zajedničkom stvaranju.

Na kom nacionalnom tržištu u regionu imate najveće potrebe za komuniciranjem? Koje tržište u regionu je za vas komunikacijski najbitnije, koje je najbitnije u pogledu profita a koje u pogledu očekivanog rasta?

– Postavljanje hijerarhijskih prioriteta nije najzahvalniji zadatak, ali ipak: ako posmatramo sa stanovišta veličine, do sticanja Komercijalne banke najveća tržišta bila su Slovenija i Makedonija; a ako gledamo sa stanovišta moći i preferencija brenda, rezultati su najzavidniji u Crnoj Gori. Sa poslovnog stanovišta u budućnosti planiramo najveći rast u BiH i pre svega, naravno u Srbiji.

Već je jako dugo jasno da je Srbija za NLB Grupu strateški najvažnije tržište. Na kraju krajeva, ono je i najveće na kojem radimo. NLB Banka Beograd je u poslednjim godinama postigla odlične rezultate u brzom rastu, ali uprkos tome je jedna od manjih banaka na srpskom tržištu sa približno 2 odsto tržišnog udela, zato je Grupa već neko vreme razmišljala i o nenorganskom rastu. Kupovinom Komercijalne banke, NLB je postala treća najveća bankarska grupa u Srbiji sa ubedljivo najviše razgranatom mrežom filijala u državi.

Preuzimanje i marketinško-komunikaciona transformacija tako velike i važne banke kao što je Komercijalna banka, nesumnjivo će nekoliko narednih godina da predstavlja jednu od najvećih tržišno-komunikacionih aktivnosti u regionu.

Koje medije smatrate najbitnijim u ovom trenutku za komunikacije NLB Grupe?

– Za efikasnu komunikaciju samo prava kombinacija medija može da bude pravilan odgovor. Različiti mediji moraju da se koriste za različite poslovne ciljeve i za dopiranje do različitih javnosti. Osim sopstvenih kanala, najvažnija je i dalje televizija, kojom brzo i efikasno dopiremo do širokog kruga javnosti, i digitalna sfera koja u NLB Grupi predstavlja već skoro 40 odsto budžeta za oglašavanje u NLB Grupi.

Može se reći da je kupovina Komercijalne banke od strane NLB Grupe jedan od najznačajnijih događaja u čitavoj istoriji vaše Grupe. Kakve su bile reakcije javnosti u odnosu na tu transakciju i kakav je bio vaš komunikacijski odgovor na te reakcije?

– Kupovina Komercijalne banke nesumnjivo predstavlja najvažnije širenje NLB Grupe u istoriji, pa možete da zamislite koliki je ovo izazov za marketinški tim. Verujem da je komunikaciona podrška samog preuzimanja izvedena vrlo efikasno i uspešno, naročito uz okolnosti Covida koje su nas pratile. Apsolutno treba pohvaliti izuzetno profesionalno vođene korporativno-komunikacione aktivnosti i od strane prodavca, za koga mislim da je postavio primer za ceo region kako se profesionalno komunikaciono podržava tako složene projekte od početka do kraja.

Neposredno nakon završetka kupovine i u prvom mesecima, ali i u buduće, najvažniji element biće interna komunikacija. Za zaposlene u Komercijalnoj banci ovo je velika i važna promena, zato se pored medija u ovom periodu uglavnom fokusiramo pre svega na komunikaciju sa njima. Naravno, pod tim ne mislim da zanemarujemo klijente. U našim prvim porukama hteli smo da naglasimo da se za njih zapravo ništa ne menja, a kada se bude, te promene će biti samo pozitivne. Tako je ovih dana pred nama naša prva velika reklamna kampanja – zajednička kampanja Komercijalne banke i NLB banke Beograd – s novom atraktivnom ponudom, odnosno paketom dobrodošlice za klijente na srpskom tržištu. Paket između ostalog uključuje besplatno podizanje gotovine na svim bankomatima NLB Grupe, keš i stambeni kredit bez naknade za obradu zahteva i polugodišnji paket račun bez naknade za održavanje za nove klijente. Pratiće ga ogromna reklamna akcija sa kreativom koja je prema mom mišljenju jedna od najlepših u kojoj sam učestvovao. Ukratko, mi smo spremni na nove prilike i računamo da su i naši klijenti.

Sigurno postoje dobri razlozi kada se NLB Grupa opredelila za kupovinu Komercijalne banke… Možete li sa našim auditorijumom da podelite te razloge?

– Pored već rečenog, da je odluka o kupovini bila potpuno logična iz poslovnih razloga s obzirom na dugoročne strateške planove NLB Grupe, kupovini je sigurno doprinela i jačina brenda Komercijalne banke. Sa marketinške tačke gledišta, to je jedan od najuglednijih i najprepoznatljivijih te najpouzdanijih brendova u Srbiji, koji je na više nivoa atributa savršeno komplementaran brendu NLB Banke Beograd. Dok Komercijalna banka u Srbiji u zajedničku priču unosi veličinu, poverenje, tradiciju, sigurnost i uz svoju široko razvijenu poslovnu mrežu dostupnost, NLB Banka Beograd donosi svežinu, brzinu i napredna digitalna rešenja. I u ovom pogledu se brendovi lepo dopunjuju, a ove snažne sinergije će, u to smo uvereni, brzo da stvore jedan od najjačih najprepoznatljivijih brendova u državi.

U kojoj meri će u narednom periodu da se povećava značaj finansijskog tržišta na tlu Republike Srbije? Naime, Srbija je tržište sa relativno niskim društvenim proizvodom po glavi stanovnika ali ipak sa najvećim brojem stanovnika na području Zapadnog Balkana, a takođe i sa povećanim prilivom stranog kapitala kroz investicije…

– Prilike za razvoj finansijskih usluga u Srbiji su izuzetne. Zbog propulzivne ekonomske politike koju vodi srpska država, pri čemu treba posebno istaći privlačnu sredinu za strane investicije i izuzetan projekat Digitalna Srbija, srpsko tržište za banke je sigurno jedno od najatraktivnijih u regionu.

Istovremeno je finansijska industrija u celom svetu na pragu izuzetno brzih promena i digitalnog ubrzanja, što otvara brojne prilike i u toj oblasti. Na primer, u NLB Grupi ćemo da posvetimo veliku pažnju boljem upravljanju podacima, modernizaciji mobilnih tržišnih kanala i kontakt centra, ali i većoj dostupnosti svim tržišnim kanalima kako za fizička tako i za pravna lica. Priliku vidimo i u obezbeđivanju drugih finansijskih usluga za sveobuhvatno upravljanje imovinom naših klijenata, od lizinga do mogućnosti za obogaćivanje imovine. Spojene Komercijalna banka i NLB Banka Beograd mogu da postanu vodeće na srpskom tržištu i privredi te stanovništvu da ponude najinovativnije i digitalne usluge. Prilika za razvoj ima zaista mnogo i u budućnosti možemo da očekujemo mnogo novosti.

Koje finansijske usluge su okosnica vašeg poslovanja u Srbiji i kako to utiče na komuniciranje sa javnošću?

– Komercijalna banka i NLB Banka Beograd pružaju univerzalne bankarske usluge, usredsređene na poslovanje sa stanovništvom i sa privredom. Ali kao i NLB u Ljubljani, koja klijentima omogućava da reše sve finansijske potrebe, uključujući bankarsko osiguranje, upravljanje fondovima i lizinga, tako su i na ostalim tržištima NLB Grupe to oblasti koje omogućavaju razvoj, a kojima je, naravno, potrebna i odgovarajuća komunikaciona podrška.

Kako ocenjujete snagu brenda NLB u Srbiji, a kako u ostalim zemljama u kojima poslujete?

– NLB je najveća bankarska grupacija koja posluje u Jugoistočnoj Evropi i koja ima sedište ovde, zato je naš brend u regionu među najvećim i najprepoznatljivijim. Posebno treba istaći izuzetne rezultate koje brend između ostalog postiže u Makedoniji i Crnoj Gori. U Sloveniji je na primer nakon poslednje bankarske i finansijske krize između 2008. i 2010. godine brend NLB doživeo nekoliko većih preokreta koje smo pre nekoliko godina efikasno opremili novom strategijom i sasvim promenjenom marketinškom i komunikacionom paradigmom. Ona je u poslednjih nekolikog godina pokazala izuzetne rezultate pa tako brend NLB i u Sloveniji ponovo postaje jedan od najuglednijih.

Snaga brenda NLB banke Beograd u Srbiji je znatno veća od njenog tržišnog udela, ali zbog svoje male veličine još uvek ima izazova sa prepoznatljivošću. Ali uveren sam da će nov, spojen brend, za koji se očekuje da će biti stvoren sredinom sledeće godine, uspeti uspešno da iskoristi prednosti obe, dakle Komercijalne banke i NLB, te tako brzo da postane jedan od najvećih i najpouzdanijih brendova u Srbiji. I ne samo to – postaće i jedan od najvećih i najatraktivnijih oglašivača i, što je verovatno i najvažnije, postaćemo jedan od neatraktivnijih i najpoželjnijih poslodavaca u zemlji.

Navedite sve bitne komunikacijske aktivnosti koje je NLB Grupa sprovela tokom 2020. godine.

– Godina 2020. bila je u mnogo čemu specifična. Pored klasičnih reklamnih kampanja koje možete da pratite svake godine, na primer za stambene i potrošačke kredite, bili smo prilično podvrgnuti „Covid komunikaciji“ i promociji upotrebe digitalnih rešenja. Posebno smo ponosni na projekat Okvir pomoći, prvi društveno-odgovoran projekat NLB Grupe sa jasno definisanom komponentom održivosti, koji smo sredinom prošle godine implementirali na svim tržištima na kojima poslujemo. U okviru projekta malim preduzetnima i poljoprivrednicima smo pored saveta, znanja i stručne pomoći, ponudili i prostor za oglašavanje koje bi inače teško sebi priuštili u vreme teških ekonomskih uslova. Koncept projekta bio je prilično jednostavan i ne mogu tvrditi da je to bila revolucionarna ideja, jer su brendovi u prošlosti već nudili najrazličitije pomoći, takođe u smislu promocije svojih klijenata, ali ideja je bila dovoljno drugačija i inovativna, upućujući na realan problem, a pre svega došla je u pravom trenutku i privrednicima dala tačno ono što im je tada bilo najpotrebnije. Zapravo se sve „poklopilo“ kako treba, što dokazuju i izuzetni rezultati projekta, zato sam veoma srećan što ćemo ubrzo opet da ga ponovimo. Ovog puta će u njemu, naravno, da učestvuje i Komercijalna banka, što znači da ćemo moći da priskočimo u pomoć većem broju naših klijenata.

Na koju vrstu marketinških aktivnosti ćete staviti akcenat u 2021. godini: novi proizvodi, cenovna politika, distribucija ili promotivne aktivnosti?

– Svakako na već spomenuti Paket dobrodošlice za klijente, koji možete da pratite ovih dana, kao i Okvir pomoći, koji će da mu se pridruži u narednim mesecima. NLB se u Sloveniji svrstava među deset najaktivnijih oglašivača u državi, pa slično planiramo i za Srbiju.

Vi ste profesionalac bogatog iskustva u različitim poslovnim okruženjima. Naime, radili ste u jednoj renomiranoj komunikacijskoj agenciji, kasnije za mobilnog operatera, a sada ste u banci. Kako vidite svoju profesionalnu budućnost?

– NLB Grupi sam se pridružio u februaru 2016. godine. Mnoge kolege iz struke su me tada “pitale za zdravlje“ – naime, to je upravo bilo vreme posle velike finansijske krize kada banke, naročito NLB, još nisu bile omiljene ni zanimljive, a i komunikaciono izuzetno ukočene, spore i neinovativne. Ali ja sam to video kao izazov i nije mi žao što sam ga prihvatio. U poslednjih nekoliko godina ova branša je postala jedna od najzanimljivijih i najbrže rastućih. Mi u NLB Grupi napravili smo zaista ogromne korake. Osvežili smo, nadogradili i modernizovali ne samo korporativnu i tržišnu komunikaciju, već i strateško-marketinško planiranje i sveobuhvatni pristup održivosti te se pobrinuli za centralizaciju komunikacionih aktivnosti.

Posebno moram da naglasim da sam izuzetno zadovoljan i ponosan na ulogu marketinga u planiranju i ostvarivanju strateških planova banke i odličnu saradnju sa predstavnikom uprave NLB Blažom Brodnjakom, koji odlično razume i podržava naše aktivnosti. NLB Grupa je danas jedno od najvećih i najuspešnijih preduzeća u regionu sa velikim ambicijama rasta i ambicijama za ulazak na tržište Albanije i Hrvatske, tako da su barem za sada izazovi i dalje prisutni.

Pozovite naše čitaoce da postanu korisnici usluga NLB Grupe, a pri tom upotrebite samo 3 reči koje će da definišu ono što brend NLB predstavlja i nudi.

– Nažalost, ne mogu da upotrebim samo tri reči, ali mogu četiri: Za sve što sledi. To je to! To je naš pažljivo osmišljen i odabran slogan koji obuhvata sve što NLB Grupa jeste, šta radi, za šta se zalaže… Mi pružamo univerzalne bankarske usluge, razumemo prostor i vreme, prilagođavamo mu se i krojimo ga. NLB Grupa je tu da podržava svoje klijente i privrednu sredinu, da doprinosi razvoju i boljem kvalitetu života u regionu u kojem se nalazimo.

Dragi Andrej, hvala vam na strpljenju, želimo vam puno uspeha u radu!

– Hvala, i ja vama. Radujemo se predstojećim izazovima i zadacima. U Komercijalnu banku smo već doveli i dovešćemo neke izuzetne i poznate marketinške stručnjake sa kojima ćemo nivo komunikacije u finansijskom sektoru nesumnjivo da postavimo na znatno više. Sigurno ste već primetili prve efekte toga, pa samo zamislite šta će još da usledi.

 
Autor: Nenad Danilović
Izvor: Advertiser Serbia
Foto: Iztok Lazar

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Brendovi

Burger King dolazi u Srbiju?

Advertiser Serbia6. maja 2021.

Amsterdam zabranjuje oglašavanje automobila na stanicama metroa

Advertiser Serbia5. maja 2021.

Platforma za onlajn trgovinu eBay će primati kriptovalute

Advertiser Serbia5. maja 2021.

Pfizer očekuje da će u 2021. prodati vakcine za 26 milijardi dolara

Advertiser Serbia4. maja 2021.

SBB fondacija donirala dečije igralište u Nišu

Advertiser Serbia29. aprila 2021.

Moj izbor 2021: PREMIA omiljena privatna robna marka kupaca u Srbiji

Advertiser Serbia29. aprila 2021.

Atlantic Grupa: Prvi kvartal obeležila lansiranja novih proizvoda i stabilno poslovanje

Advertiser Serbia28. aprila 2021.

USAID ulaže u digitalnu pismenost učenika i nastavnika

Advertiser Serbia28. aprila 2021.

Regionalni program „Dijalog za budućnost“ ukazao na kritičnu važnost društvene kohezije

Advertiser Serbia28. aprila 2021.

Moj izbor 2021: Potrošači su izabrali najbolje domaće proizvode i brendove

Advertiser Serbia27. aprila 2021.

Gucci i Facebook tužili osobu koja je prodavala lažne proizvode

Advertiser Serbia27. aprila 2021.

Saradnja između kompanije Majkrosoft i Comtrade obrazovnih institucija

Advertiser Serbia27. aprila 2021.

Volkswagen traži milijardu evra od bivšeg generalnog direktora

Advertiser Serbia26. aprila 2021.

Apatinska pivara podelila sadnice jasena građanima Apatina

Advertiser Serbia26. aprila 2021.

Počinje Bubble Cup 14

Advertiser Serbia23. aprila 2021.