Internet

Predstavljen Kodeks Asocijacije onlajn medija

Internet

Dokument sadrži osnovna pravila i preporuke za članice AOM-a, polazeći od prakse i praktičnih aspekata rada medija u onlajn okruženju

Asocijacija onlajn medija (AOM) osnovana je 2015. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje okuplja 20 internet portala iz svih delova Srbije, radi zastupanja interesa svojih članica, ali i radi ostvarivanja i punog afirmisanja slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada, razvoja i promocije etičkih standarda i javnog interesa u sferi javnog informisanja, kao i jačanja uloge onlajn medija u demokratizaciji društva, a sve kroz stvaranje odgovarajućeg regulatornog okvira za funkcionisanje i razvoj onlajn medija, i promociju značaja samoregulacije u onlajn medijima, te učrvšćivanje autoriteta Saveta za štampu.

U tom cilju AOM i njegove članice u potpunosti su posvećene poštovanju etičkih pravila, sadržanih u Kodeksu novinara Srbije i Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, kao osnovnih pravila samoregulacije u oblasti slobode informisanja. Pored toga, AOM želi da pruži svoj konstruktivni doprinos daljem razvoju samoregulacije.

S tim u vezi, AOM je prepoznao potrebu da i sam dalje razrađuje samoregulatorna pravila donošenjem sopstvenog Kodeksa, sa još jasnijim i detaljnijim pravilima ponašanja struke, kako bi:

– doprineo promociji javnog interesa u oblasti javnog informisanja putem onlajn kanala komunikacije;
– punoj afirmaciji profesionalizma u izveštavanju;
– dao podstrek objektivnom informisanju, oslobođenom pritiska političkih i ekonomskih centara moći;
– time posredno i pružio doprinos daljem razvoju prava na slobodu izražavanja kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Ovaj dokument, čiji je proces izrade podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija, čine sledeća poglavlja:

– Pre objavljivanja informacija izvršiti verifikaciju činjenica na kojima se informacija zasniva, kao i izvor te informacije.
– Tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštavati o događajima koji su od interesa za javnost.
– Kreirati interna pravila postavljanja komentara na svim platformama koje koristite (sajt, društvene mreže…). Akcenat na primerima šta nije dozvoljeno.
– Poštovati delove zakona i Kodeksa novinara koji se odnose na odgovor na informaciju, ispravku informacije i naznake izmene u informacijama.
– Poštovati standarde privatnosti u izveštavanju, a posebno se preporučuju poštovanje prava na zaborav i izrada pravila privatnosti u odnosu na lične podatke korisnika.
– Zaštita autorskog prava – izraditi ugovor sa autorima ili nosiocima imovinskih autorskih prava, obrazac saglasnosti autora, kao i pravila korišćenja tekstova. U svakodnevnom radu koristiti Vodič AOM-a kroz autorsko pravo.
– Poštovanje pravila koja se odnose na čuvanje medijskog sadržaja i materijala.
– Posebnu pažnju posvetiti informacionoj bezbednosti i edukovanju novinara i urednika.

Kodeks Asocijacije onlajn medija

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Više u Internet

Zakerberg priznao greške, najavljuje bolju zaštitu podataka

Advertiser Serbia22. marta 2018.

Britanska televizija tajno snimila izjavu generalnog direktora Cambridge Analytica o Trampu

Advertiser Serbia21. marta 2018.

KupujemProdajem objavio Android aplikaciju

Advertiser Serbia20. marta 2018.

„Google porez“ donosi pet milijardi evra

Advertiser Serbia20. marta 2018.

Novi skandal s Trampovom izbornom kampanjom na Facebook-u?

Advertiser Serbia19. marta 2018.

Google menja način prikazivanja rezultata u pretraživaču

Advertiser Serbia19. marta 2018.

Reklama u kojoj se korisnici pozivaju na nasilje koštala Snap 800 miliona dolara

Advertiser Serbia19. marta 2018.

Google tokom prošle godine uklonio 3,2 milijarde neprikladnih oglasa

Advertiser Serbia16. marta 2018.

Google zabranjuje reklamiranje kriptovaluta

Advertiser Serbia15. marta 2018.