Internet

Predstavljen Kodeks Asocijacije onlajn medija

Internet

Dokument sadrži osnovna pravila i preporuke za članice AOM-a, polazeći od prakse i praktičnih aspekata rada medija u onlajn okruženju

Asocijacija onlajn medija (AOM) osnovana je 2015. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, koje okuplja 20 internet portala iz svih delova Srbije, radi zastupanja interesa svojih članica, ali i radi ostvarivanja i punog afirmisanja slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada, razvoja i promocije etičkih standarda i javnog interesa u sferi javnog informisanja, kao i jačanja uloge onlajn medija u demokratizaciji društva, a sve kroz stvaranje odgovarajućeg regulatornog okvira za funkcionisanje i razvoj onlajn medija, i promociju značaja samoregulacije u onlajn medijima, te učrvšćivanje autoriteta Saveta za štampu.

U tom cilju AOM i njegove članice u potpunosti su posvećene poštovanju etičkih pravila, sadržanih u Kodeksu novinara Srbije i Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, kao osnovnih pravila samoregulacije u oblasti slobode informisanja. Pored toga, AOM želi da pruži svoj konstruktivni doprinos daljem razvoju samoregulacije.

S tim u vezi, AOM je prepoznao potrebu da i sam dalje razrađuje samoregulatorna pravila donošenjem sopstvenog Kodeksa, sa još jasnijim i detaljnijim pravilima ponašanja struke, kako bi:

– doprineo promociji javnog interesa u oblasti javnog informisanja putem onlajn kanala komunikacije;
– punoj afirmaciji profesionalizma u izveštavanju;
– dao podstrek objektivnom informisanju, oslobođenom pritiska političkih i ekonomskih centara moći;
– time posredno i pružio doprinos daljem razvoju prava na slobodu izražavanja kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Ovaj dokument, čiji je proces izrade podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija, čine sledeća poglavlja:

– Pre objavljivanja informacija izvršiti verifikaciju činjenica na kojima se informacija zasniva, kao i izvor te informacije.
– Tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštavati o događajima koji su od interesa za javnost.
– Kreirati interna pravila postavljanja komentara na svim platformama koje koristite (sajt, društvene mreže…). Akcenat na primerima šta nije dozvoljeno.
– Poštovati delove zakona i Kodeksa novinara koji se odnose na odgovor na informaciju, ispravku informacije i naznake izmene u informacijama.
– Poštovati standarde privatnosti u izveštavanju, a posebno se preporučuju poštovanje prava na zaborav i izrada pravila privatnosti u odnosu na lične podatke korisnika.
– Zaštita autorskog prava – izraditi ugovor sa autorima ili nosiocima imovinskih autorskih prava, obrazac saglasnosti autora, kao i pravila korišćenja tekstova. U svakodnevnom radu koristiti Vodič AOM-a kroz autorsko pravo.
– Poštovanje pravila koja se odnose na čuvanje medijskog sadržaja i materijala.
– Posebnu pažnju posvetiti informacionoj bezbednosti i edukovanju novinara i urednika.

Kodeks Asocijacije onlajn medija

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Više u Internet

Internet divovi moraju da plate vesti od kojih zarađuju milijarde

Advertiser Serbia15. decembra 2017.

Regulatorno telo SAD ukinulo propise o neutralnosti Interneta

Advertiser Serbia15. decembra 2017.

Najtraženiji pojmovi na Google-u u 2017

Advertiser Serbia14. decembra 2017.

Facebook menja praksu plaćanja poreza zbog pritisaka iz EU

Advertiser Serbia13. decembra 2017.

Burne reakcije zbog Messenger Kids-a

Advertiser Serbia12. decembra 2017.

Bivši izvršni direktor Facebook-a: „Osećam krivicu što sam bio deo toga“

Advertiser Serbia12. decembra 2017.

Instagram uvodi najveće promene u poslednjih par godina

Advertiser Serbia8. decembra 2017.

Rusija planira izgradnju „nezavisnog interneta“

Advertiser Serbia7. decembra 2017.

NVO „None of your business“ naspram tehnoloških giganata

Advertiser Serbia7. decembra 2017.