Agencije

JELENA STEVANOVIĆ, MPG: „Moć je i dalje u rukama muškaraca…“

Narednih desetak dana, predstavićemo mišljenja nekih od najznačajnijih kreativki advertajzing scene u Srbiji a po pitanju uloge i položaja žena u funkcionisanju pojedinačnih agencijskih sistema i čitave industrije…Razgovor vodio Nenad Danilović

_____________________________________________________________________________________
UVOD. Kao temu meseca ovog puta odabrali smo pitanje uloge i položaja žena u srpskoj advertajzing industriji. Ono što smatramo početnom premisom svakog promišljanja ove teme jeste da žene daju izuzetan doprinos funkcionisanju advertajzing industrije. Međutim, postavlja se pitanje vrednovanja tog doprinosa, kako na nivou industrije tako i na nivou svake pojedinačne agencije. Žene imaju razvijeniju emocionalnu i verbalnu inteligenciju što je posebno vredno u menadžmentu koji sa ovim u većoj meri dobija mekši, mirniji i tolerantniji lik. Agencijski poslodavci vrlo rado upošljavaju ženske profesionalce jer su one, ne samo vredni već i u velikoj meri lojalni uposlenici, opet sa druge strane, nije nikakva tajna da i u najvećim svetskim agencijama u Njujorku, Londonu, Parizu žene bivaju slabije plaćene od muških uposlenika. To nije nikakav specifikum advertajzing industrije već je ta praksa ustaljena u gotovo svim granama i delatnostima privređivanja. Ovo smatramo jednom od konzerviranih iracionalnosti koja opstaje u vrlo racionalistički postavljenim okvirima savremenog kapitalističkog sistema. Prema različitim procenama potplaćenost ženskog osoblja prosečno se kreće oko 20%. Slične tendencije postoje kada je reč i o distribuciji moći po polu. Jednostavno rečeno, ključne upravljačke pozicije ostaju rezervisane za muškarce.

Kakva je situacija po ovom pitanju u srpskoj advertajzing industriji pokušali smo da doznamo na osnovu mišljenja istaknutih kreativki na srpskoj advertajzing sceni. Zašto baš kreativki? Zato što su kreativci jezgro agencijskog sistema čija je uloga od suštinskog značaja za dobar rad agencije. Agencijska scena u Srbiji je doživela veliki procvat početkom 2000-tih, usvojene su savremene metode i radne procedure koje su u ogromnoj meri preslikane sa Zapada. Želimo da vidimo u kojoj meri je savremen i odnos polava u njenom radu za koji smatramo da treba i zakonski i u praksi da teži jednakosti pa čak i tzv.pozitivnoj diskriminaciji u korist žena jer su žene stub porodice kao primarne zajednice na kojoj počiva svaki društveni sistem bilo kog tipa.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su se odazvali na upit na ovu temu, koja je bitna ne samo za poboljšanje položaja žena nego i za razvoj boljih i pravednijih odnosa između agencijskih uposlenika različitog pola. Ova tema je poklon redakcije Advertiser Serbia svim ženama zaposlenim u srpskoj advertising industriji a umesto osmomartovske čestitke.
_____________________________________________________________________________________

Našim sagovornicama postavili smo sledeća pitanja:

Da li je srpski advertajzing ženska ili muška industrija, posmatrano paralelno po dva kriterijuma a to su polna struktura i distribucija moći po polu?

Da li postoji nešto što se može nazvati “žensko pismo” u advertajzingu? Postoji li specifičan senzibilitet žena u oblasti advertajzing kreativnosti? Da li taj senzibilitet predstavlja prednost u komunikaciji sa potrošačima, ako da onda na koji način?

Postoji li ženski pristup i u agencijskom menadžmentu? Ako da, vidite li u njemu neke prednosti u odnosu na muški menadžment?

Kako se vi lično osećate kao žena u advertajzingu, dovoljno ili nedovoljno poštovano? Kako generalno ocenjujete položaj žena u našem advertajzingu po sledeća tri kriterijuma: plata, moć odlučivanja i poštovanje – a u odnosu na muškarce?

Da li ste u svojoj karijeri u ovoj industriji osetili nepravdu čiji je izvor bila „urođena“ premoć muškog pola?

Koji su glavni problemi položaja žena u srpskom advertajzingu?

Koja sredstava treba upotrebiti da bi se položaj žena u ovdašnjem advertajzingu poboljšao (naravno, ukoliko smatrate da ga treba poboljšati)?

 

JELENA STEVANOVIĆ, Senior Graphic Designer MPG BEOGRAD

…srpski advertajzing, ženska ili muška industrija?…Čini mi se da je ovo možda jedna od retkih industrija gde su, bar na prvi pogled, oba pola podjednako prisutna. Možda nije bilo tako na početku, ali ova industrija je sada uveliko razvijena i u njoj se više poslovi ne dele na „muške“ ili „ženske“. Međutim i u ovoj industriji distribucija moći malo kaska, i to je ukorenjeni problem našeg društva koji tek počinje da se rešava. Nekako smo, bar deklarativno, prihvatili rodnu ravnopravnost u poslovima, ali u praksi, čak i u „ženskim“ industrijama, šefovi su i dalje dominantno muškarci, a često su žene slabije plaćene za iste poslove.

Dakle, moć je i dalje u rukama muškaraca i to je ono na čemu moramo zajedno da radimo, a ne da samo žene govore o tome, a da se u praksi ništa ne menja.

…“žensko pismo” u advertajzingu…Žesnki senzibilitet, ako mislite na klasičnu i tradicionalnu formu, verujem da postoji i da je u nekim kontekstima poželjan. On može da doda ‘’ono nešto’’ po čemu će se to na čemu radite razlikovati. Ženski senzibilitet može biti prednost u komunikaciji sa potrošačima i razumevanju njihovih potreba, ali ne nužno. Tako da smatram da je bitnije od ženskog senzibiliteta, sam senzibilitet individualca kako bi se postigli što bolji rezultati.

…ženski pristup u agencijskom menadžmentu…Apsolutno ne vidim, mislim da je pristup isti i da on zavisi od osobe i njenog stava ka zaposlenima. Apsolutno ne mora da znači da će muškarac ili žena biti bolji lideri samo zato što su datog pola. Sposobnost, organizacija, razumevanje posla, razumevanje ljudi, spremnost na timski rad i ljubav prema poslu su ono što dobar menadžer mora nužno imati, kog god da je pola. Od njega zavisi dalji tok i odvijanje radnog zadatka.

…položaj žena u advertajzingu…Izborila sam se radom da steknem poštovanje kolega. Najbitnije je imati samopoštovanje, ovo ostalo dođe sa vašim prvim rezultatima. Takođe, važno je kako se osoba oseća i da li voli svoj posao. Razlike na osnovu tri navedena kriterijuma nisam osetila na svojoj koži ali često sam slušala da one ipak postoje.

Ženama je potrebno više vremena da se izbore za položaj koji zaslužuju, moraju da preskoče više prepreka od muškaraca.

…negativna iskustva na bazi polne premoći…Nisam, ne mogu da definišem bilo kakvu nepravdu na osnovu pola. Svako je osoba za sebe, bila žena ili muškarac. Vaš portfolio nema pol, a to je ono što je najvažnije.

…glavni problemi položaja žena u advertajzingu…Već smo ih pobrojali i verujem da se ne razlikuju mnogo od problema žena u drugim industrijama. To su verovatno veća zalaganja i ulaganje većeg napora da bi se rad cenio podjednako kao muški, verovatno manja plata za isti rad, predrasude na svakom koraku te borba sa njima.

…sredstava za poboljšanje položaja žena u advertajzingu…Na poboljšanju uvek treba raditi. I to jednim opakim sredstvom koje je najdelotvornije – biti čovek! Nije bitno da li ste žena ili muškarac, u poslu budite čovek i sva vrata će vam se bar odškrinuti.

 

ANA ŠUTIĆ, New Moment: „Ključna i neophodna ravnopravnost polova tiče se visine zarade“

SVETLANA ĆOPIĆ, Block & Roll: „Polna transformacija advertajzinga je neminovan i nezaustavljiv proces“

IVANA ZEKOVIĆ, Saatchi & Saatchi: „Najbolje ideje nastaju kada se načini razmišljanja ukrste“

JANA, SANDRA & KRISTINA (McCann Beograd) o ulozi i položaju žena u srpskom advertajzingu

 

Autor: Nenad Danilović
Izvor: Advertiser Serbia

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Više u Agencije

[AD UDRUŽENJA 2018/19] DANKA TRBOJEVIĆ, IAB Serbia: „IAB Serbia danas predstavlja najveći samoregulativni, edukativni i ekspertski centar digitalnog marketinga kod nas“

Advertiser Serbia23. januara 2019.

[AD UDRUŽENJA 2018/2019] JELENA IVANOVIĆ, IAA Serbian Chapter: „Zadovoljni smo prethodnom godinom, uspešno smo realizovali Effie Awards i AcademIAA“

Advertiser Serbia22. januara 2019.

ALMA QUATTRO postavila prve LED ekrane na 7 lokacija u Beogradu

Advertiser Serbia22. januara 2019.

Počinje nova EFFIE sezona

Advertiser Serbia22. januara 2019.

Andrej Gamser novi Digital Director start up kompanije Digital Element

Advertiser Serbia21. januara 2019.

DIRECT MEDIA United solutions najavila novu eru regionalnog marketinga

Advertiser Serbia18. januara 2019.

Šta svaki profesionalni komunikator treba da zna u 2019. godini

Advertiser Serbia16. januara 2019.

EACA postala potpisnik Agende 2024 evropskih kreativnih i medijskih industrija

Advertiser Serbia14. januara 2019.

IEDC- Poslovna škola Bled ekskluzivni edukacijski partner Digital Takeover-a

Advertiser Serbia14. januara 2019.

Kreativni direktor globalnih kampanja za IKEA, MTV, H&M i Volvo dolazi na Digital Takeover

Advertiser Serbia10. januara 2019.

Napravljen pregled zakona u RH koji uređuju oglašavanje, tržišno komuniciranje i marketing

Advertiser Serbia9. januara 2019.

Raste industrija tržišnog komuniciranja: Hrvatske agencije povećale prihode od izvoza za impresivnih 78% u periodu od 2014. do 2017. godine

Advertiser Serbia8. januara 2019.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2018] LIDIJA MILOVANOVIĆ i MILOŠ PAUNOVIĆ, McCann Beograd: „Srpskoj advertajzing sceni nedostaje više slobode u izražavanju“

Advertiser Serbia30. decembra 2018.

MAXI i McCann Beograd kampanja akcije: „Zaokruži račun i pomozi”

Advertiser Serbia28. decembra 2018.

[POGLED SA VRHA 2018] DEJAN RANĐIĆ, DNA Communications: „U 2018 smo povećali broj klijenata, obim poslovanja, broj zaposlenih…Ovo je za DNA Communications bila veoma uspešna godina“

Advertiser Serbia28. decembra 2018.