Agencije

Istraživanje: Beleženje kretanja u pešačkoj zoni Beograda

Agencije

Beleženje prometa učesnika u saobraćaju jedan je od standardnih pristupa u istraživanju za potrebe OOH tržišta.

 

Prema standardima internacionalno priznatog tela ESOMAR, ovakve vrste merenja bi trebale da se sprovode na svakih 3 do 5 godina imajući u vidu da se rute i paterni kretanja populacije uglavnom značajno ne menjaju u srednjem vremenskom intervalu. Međutim, ubrzana urbanizacija velikih gradova i razvoj njihove saobraćajne infrastrukture zahtevaju proveru kretanja učesnika u saobraćaju bar u navedenim vremenskim ciklusima merenja.

Pored razvoja same saobraćajne infrastrukture, na učestalost i tempo realizovanja ovakvih istraživanja, utiče i tehnološki razvoj same OOH industrije, odnosno, širenje, usložnjavanje i tehnološko obogaćivanje OOH mreže komunikacija.

Alma Quattro je uz angažovanje istraživačke agencije Ipsos inicirala ponovljeno istraživanje merenja kretanja učesnika u saobraćaju na teritoriji Beograda i Novog Sada. Poseban deo istraživanja se odnosi na deo grada gde se odvija pešački saobraćaj, a to je potez od Kalemegdana do Terazija sa svim bočnim ulica.

Činjenica je da prostor Knez Mihailove do Terazija, koji čini centralnu i najveću pešačku ZONU Beograda, nikada do sada nije bio predmet ove vrste merenja. Sa postavkom Alma Quattro digitalnih LCD display-a na tom području, ukazala se potreba da obavi merenje i dobiju precizni kvantitativni podaci o kretanju i kontaktima koji se ostvaruju sa AQ medijima u toj zoni.

Osnovni cilj realizovanog istraživačkog projekta bio je procena ukupnog broja prolaznika kao potencijalnog auditorijuma OOH medija instaliranih na području Knez Mihailove ulice.

Metodologija

Beleženje kretanja pešaka i prolaznika na području Knez Mihailove ulice realizovano je u periodu od 04.09 do 12.09.2021. godine. Praćenje kretanja obavljeno je standardnim, tradicionalnim pristupom: beleženje ponašanja sistematskim posmatranjem.
Za potrebe ovog projekta angažovana je anketarska mreža agencije Ipsos.
Planom istraživanja definisano je ukupno 17 ulaznih tačaka (ulica) na kojima je evidentiran promet pešaka. Ulazne tačke su ulice kojima pešaci pristupaju pešačkoj zoni Knez Mihailove ulice.

Praćenje prometa pešaka vršeno je 5 radnih dana i 4 dana vikenda a u skladu sa ESOMAR standardnima praćenja kretanja.
Beleženje prometa pešaka vršeno je u okviru petnaesto minutnih intervala. Promet pešaka je beležen u periodu od 08.00 do 23.00 (ukupno 60 petnaesto minutnih intervala po ulaznoj tački). Tokom 5 radnih dana za svaku ulaznu tačku samo jednom je zabeležen promet pešaka u svih 60 petnaesto minutnih intervala u definisanom rasponu praćenja prometa. Isti princip je
realizovan i tokom 4 dana tokom dva vikenda.

Beleženje prometa pešaka vršeno je CAPI uređajem na kome su anketari esktraspektivno beležili istovremeno i pol pešaka (prolaznika) na osnovu fizičkih (spoljašnjih) polnih karakteristika.

Na svakoj ulaznoj tački, anketar je bio okrenut suprotno od lokacije Knez Mihailove ulice i beležio je prolazak samo onih pešaka koji mu dolaze u susret (ulaze u Knez Mihailovu ulici, odnosno idu u njenom pravcu).

Zbog potreba daljih analiza karakteristika OOH auditorijuma na potezu Knez Mihailove ulice do Terazija, čitavo područje je dodatno podeljeno u dve ZONE, pri čemu je u ZONU 1 ušlo 5 početnih tačaka, a u ZONU 2 preostalih 12 ulaznih tačaka (mapa i pregled ulaznih tačaka u nastavku).

Kako bi se pored polne strukture potencijalnog OOH auditorijuma na području Knez Mihailove ulice, obezbedili i dodatni socio – demografski indikatori, u svakom od petnaesto minutnih intervala realizovan je po jedan intervju sa prolaznikom/prolaznicom, koji su na slučaj birani (statistički korak). Kratki upitnik koji je administriran sa
prolaznikom/prolaznicom, obuhvatio je sledeće indikatore.
• Obrazovanje
• Ekonomski status (samoprocena)
• Starost (u okviru ponuđenih kategorija)
• Razlog/povod prolaska/boravka na području
• Frekvencija (iskazana u broju dana) posete/boravka na lokaciji u poslednjih 7 dana
• Trenutno mesto života prolaznika/prolaznice

Područje beleženja – ulazne tačke

Rezultati Merenja

________________________________________________________________________________

Mikro merenje prometa pešaka

Kako bi se još preciznije odredio OTC (oportunity to see) svakog od pet oglasnih tela (LCD ekrana) u Knez Mihailovoj ulici, na potezu od Palate Albanije do Kalemegdana, Ipsos je sproveo i mikro merenje prometa pešaka njihovim prebrojavanjem na samim pozicijama ovih oglasnih tela (Beoizlog, Zmaj Jovina, 1300 kaplara, Kralja Petra, Rajićeva).

Na ovim lokacijama je, u kontinuitetu od 08h do 20h u toku jednog dana, zabeležen ukupan promet pešaka koji su se kretali u smeru vidljivih stranica oglasnih tela (lica).

Ovom prilikom je utvrđeno da čitavim prostorom na targetiranom potezu Knez Mihailove ulice prođe nešto više 123.000 prolaznika dnevno (pri razmatranju ove procene treba imati na umu da efekat dupliranja, ponovljenog prolaska istih pešaka pored iste lokacije, što je karakteristika pešačkih zona, nije mogao da bude izbegnut), što je zaista impozantan OOH auditorijum.

Nakon realizacije i ovog mikro beleženja prometa pešaka na prostoru neposrednih lokacija Alma Quatro oglasnih tela, na raspolaganju su nam precizni podaci o polnoj strukturi njihovog potencijalnog auditorijuma, i to za svako oglasno telo (i lice), kao i o njihovoj vremenskoj distribuciji, što će oglašivačima u još većoj meri da omogući veoma precizno planiranje oglašavanja na ovoj atraktivnoj gradskoj lokaciji.

_________________________________________________________________________________

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Više u Agencije

DANIEL ACKERMANN, Degordian: „Ured u New Yorku je novi veliki korak koji će nas približiti ostvarivanju vizije”

Advertiser Serbia17. januara 2022.

Vodeći svetski futurolozi govoriće u Zagrebu o budućnosti poslovanja

Advertiser Serbia17. januara 2022.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] PREDRAG MIRKOVIĆ, United Moment: „Kreativnost mora biti najvažnija stavka po cenu da izgovorimo NE kada to nije tako“

Advertiser Serbia13. januara 2022.

Anamarija Vuić (Señor) i Anamarija Tkalčec (CESI) otkrivaju šta to Nije u redu u uredu

Advertiser Serbia12. januara 2022.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] MATJAŽ GERM, Agencija 101: „Naš uticaj na regionalnom kreativnom polju iz godine u godinu se širi“

Advertiser Serbia10. januara 2022.

[POGLED SA VRHA 2021/22] BOJAN STANKOV, Communis: „Uz sve izazove, zadovoljni smo ostvarenim rezultatima i poslovanjem“

Advertiser Serbia31. decembra 2021.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] ROBERT BOHINEC, Futura DDB: „Kreativni doprinos Future DDB u 2021 je bio izuzetan za slovenačko oglašavanje“

Advertiser Serbia31. decembra 2021.

[POGLED SA VRHA 2021/22] VLADIMIR ARANĐELOVIĆ, Direct Media United Solutions: „2021. godina u Direct Mediji je u znaku izvrsnog poslovnog rezultata, kontinuiteta i retencije tima i ekspertize, što je jedna od naših najvećih prednosti“

Advertiser Serbia30. decembra 2021.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] LUCIJA POTOČNIK, Degordian: „2021. godina je donijela puno promjena, izazova i napretka za Degordian“

Advertiser Serbia30. decembra 2021.

Četiri UEPS priznanja za Direct Media Creative!

Advertiser Serbia30. decembra 2021.

Poznati dobitnici UEPS priznanja za 2021. godinu

Advertiser Serbia28. decembra 2021.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] ALEŠ KOČEVAR, Saatchi & Saatchi Ljubljana: „2021. godinu je obeležila pobeda na regionalnom pitch-u za NLB banku“

Advertiser Serbia27. decembra 2021.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] SINIŠA WALDINGER, Bruketa&Žinić&Grey: „Ide se ka idejama koje žele i mogu vrlo konkretno mijenjati stvari u društvu“

Advertiser Serbia27. decembra 2021.

[KREATIVCI & KREATIVNOST 2021/22] VELJKO GOLUBOVIĆ, New Moment: „Do korone su agencije radile kao na traci, danas možemo da govorimo o stampedu“

Advertiser Serbia24. decembra 2021.

[POGLED SA VRHA 2021/22] DINO ZUPANČIČ, Agencija 101: „Zbog epidemije postali smo suvereniji u radu preko granica“

Advertiser Serbia24. decembra 2021.