DIRECT MEDIA Insight Hub – IGOR ČERNIŠEVSKI: „Digital je apsolutna potreba u medijskom svetu“

Ovaj članak je deo serije stručnih autorskih članaka istaknutih profesionalaca DIRECT MEDIA, jedne od vodećih komunikacijskih agencija u regionu sa akumuliranim višedecenijskim teorijskim znanjem i praksom u oblasti planiranja i zakupa medijskog prostora...Naš sagovornik u petom u nizu serije članaka je Igor Černiševski, Digital Group Account Manager Direct Media

 

Objasnite aktuelnu poziciju Digitala u konglomeratu medijskih kanala, s jedne strane u svetu a sa druge strane u Srbiji i SEE regionu.

– Digital je danas sve. Živimo u digitalnom svetu i digital je neodvojivi deo svakodnevice. Živimo u vremenu kada je svako od nas okružen digitalnim uređajima i ekranima praktično tokom celog dana. Ako pogledamo podatke sa razvijenih tržišta, možemo videti da je na najrazvijenijim tržištima digital najveći medij. Na primer, u 2016. godini vrednost tržišta digitalnog oglašavanja u SAD je bila 72,5 milijardi USD, dok je vrednost TV oglašavanja bila 71,3 milijardi USD. Kada pogledamo ove cifre, vrednost našeg digitalnog tržišta od 23,7 miliona EUR je zanemarljiva.

Ako to pretočimo u investiciju po glavi stanovnika, stvar je još jasnija, sa ulaganjima od oko 230 USD po glavi stanovnika naspram 3 USD kod nas.

Ali, hajde da pogledamo neka tržišta koja su nama bliža. Na primer, Poljsko digitalno tržište je u 2016. vredelo 833 miliona EUR. Slika nije mnogo drugačija ni regionalno, mada je prilično bolja u Hrvatskoj i naročito u Sloveniji.

Kako poslujemo u ovakvom okruženju? Jedna od osnovnih karakteristika digitala je i njegova globalnost. U suštini, digitalci u Srbiji ili Hrvatskoj se susreću sa istom vrstom i kompleksnošću posla kao i njihove kolege u SAD ili Norveškoj, na primer. Tehnološke razlike su male, postoji samo nekoliko stvari koje ne funkcionišu kod nas na tržištu, kao na primer Google Shopping oglasi. Najveća razlika je u podacima i alatima, koji su na našim tržištima uglavnom nedostupni. Direct Media je upravo iz tog razloga veliki deo svojih napora usmerila u razvoj digitalnih alata koji nam omogućavaju da držimo korak sa svetom. Fokus nam je na dodatnom reach-u digitala u odnosu na TV oglašavanje, na definisanju tačaka u kojima možemo da dođemo do ciljne publike i na segmentaciji sadržaja u skladu sa karakteristikama ciljne grupe. Pored toga, težimo da bolje pratimo podatke i razvijamo integraciju oglašavanja sa CRM sistemima klijenata, personalizovano oglašavanje i praćenje reakcija na kampanje koje serviramo u realnom vremenu.

Na osnovu svega ovoga možemo zaključiti da je digital postao apsolutna potreba u medijskom svetu.

Njegova relevantnost raste svakoga dana, a rapidni razvoj tehnologije nam stalno daje nove načine da dopremo do svoje publike i da im prenesemo pravu poruku, u pravom trenutku i na pravom mestu. To je osnovna prednost koju nam digital omogućava u odnosu na tradicionalne medije.

Predstavite medija planiranje za Digital kao novi medijski kanal

– Ne bih digital nazvao novim medijskim kanalom. Digital je već dugo integralni deo medijskog miksa i po svojoj kompleksnosti u smislu kanala i formata, praktično je jednak skupu svih ostalih medija.

Ono što je nephodno da bi mogli da pričamo o kvalitetnom digitalnom planiranju je povezanost sa kontekstom cele kampanje, kako bi odabrali pravi kanal, format i način na koji poruku želimo da prenesemo ciljnoj publici.

Svaki od digitalnih kanala ima svoje specifičnosti i omogućava nam da pokrijemo određeni segment ciljne grupe, u skladu sa zadatim ciljevima kampanje. Ukoliko pričamo o najvećem reachu, direct buy, GDN, Facebook i Instagram su nam prvi izbor. Ukoliko pričamo o performance kampanjama, tu su najrelevantniji SEM i programmatic pre svega. Moramo uvek imati na umu mobilne platforme, pošto se gotovo 60% otvorenih strana na našem tržištu dešava na malim ekranima. Video je postao neizbežan, pogotovo za awareness, kao format koji najbolje prenosi poruku. Ali izbor kanala i formata nije uvek toliko egzaktan, upravo je iskustvo planera ono što doprinosi kreiranju najkvalitetnijeg digital media plana.

Na koji način je Direct Media kao jedna od najvećih regionalnih medijskih agencija /sistema odgovorila na nove uslove poslovanja koje diktira digitalna revolucija

Digital ne utiče samo na medijski biznis, već na svaki segment našeg života.

Procenjuje se da je nivo tehnološkog razvoja u poslednjih 10 godina jednak po svojoj magnitudi tehnološkom razvoju u 50 godina pre toga. Naš posao podrazumeva konstantne promene, ponekad bukvalno i na dnevnom nivou.

Kao sistem, prepoznali smo potrebu da svoje poslovanje prilagodimo konstantnim i rapidnim promenama. Sa jedne strane, konstantno pratimo stanje na globalnom i lokalnom tržištu. Aktivno smo uključeni u rad IAB Srbija, tako da imamo vrlo aktivno učešće u dešavanjima na digitalnom tržištu u praktično svim njegovim segmentima. Sa druge strane, bavimo se internim procesima. Ono što je bilo neophodno je da shvatimo da nam je drastičan razvoj digitala kao tehnologije nametnuo potrebu da konstantno budemo spremni na promene.

Prilagođavanje na digitalno poslovanje nije proces koji može da ima fiksne ciljeve. Niko od nas ne zna sa sigurnošću šta će se dogoditi u sledećih 3 godine, da ne pričamo o dužem periodu. Ono što treba da bude osnovni cilj je prilagođavanje strukture, procesa i timova tako da možemo da brzo i efikasno odgovorimo na svaku eventualnu promenu, ma kakva ona bila.

 

Autor: Redakcija Advertiser Serbia

Kliknite da postavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Postavite

Više u Agencije

Završena AcademIAA 2017

Advertiser Serbia16. decembra 2017.

Pripremite se za Dane komunikacija!

Advertiser Serbia14. decembra 2017.

Komunikacijski laboratorij postao član organizacije thenetworkone

Advertiser Serbia13. decembra 2017.

Grayling otkriva kojih šest stvari svaki profesionalni komunikator treba da zna u 2018. godini

Advertiser Serbia12. decembra 2017.

DRAŠKO ROGANOVIĆ, MPG: „Našim klijentima nudimo ono što se retko nalazi na jednom mestu, na visokom nivou – i kreativa i operativa“

Advertiser Serbia11. decembra 2017.

Održana deveta međunarodna konferencija PRilika2017

Advertiser Serbia11. decembra 2017.

Predavanje MIXX pre MIXX-a

Advertiser Serbia11. decembra 2017.

DIRECT MEDIA sistemu nagrade za marketing i humanost

Advertiser Serbia8. decembra 2017.

Da #Neželjena postane #Željena

Advertiser Serbia8. decembra 2017.